Trở thành cầu nối phát triển giữa Nhật Bản và châu Á / Hoạt động tại Nhật là cơ hội kết nối khả năng làm việc.

Đăng kí miễn phí

Đầu tiên đăng kí, sau đó bạn hãy xác nhận kĩ năng và nghề nghiệp bản thân.

Sau đó, chúng tôi sẽ giới thiệu công việc phù hợp với bạn.

  • Nhân viên người Việt tại công ty chúng tôi sẽ đối ứng bằng Tiếng Việt.

  • Có khả năng giới thiệu nhân viên phái cử, nhân viên hợp đồng, nhân viên chính thức

  • Sau khi nhập quốc ,hỗ trợ toàn bộ từ phỏng vấn, cho tới khi làm việc

  • Hợp tác với công ty làm việchỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt tại Nhật

  • Tổ chức khóa học về luật pháp, quy tắc giao thông Nhật Bản cho những bạn có nguyện vọng.